HNP4 AS Rygge

 

Ferdig opparbeidet nærings tomt ved Rygge Flyplass i Østfold.

Eiendommen er ca 10000m2 og utnyttelsaesgrad BYA 75%.

 

 

Pilar skal være en god og aktiv samarbeidspartner gjennom dyktige medarbeidere og rask og effektiv service.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre leietakere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.