Kveldroveien 17 AS

Kombinasjonsbygg på Vinterbro utenfor Oslo. Stål og betong konstruksjon 
med betong skiller. Bygg  Ca 2 634 m2 Tomt 5 283 m2
3 leietagere: Lager og Industrisystemer AS. Follo Taxi. Ski bygg service AS

-Bygget er helt nytt og stod ferdig i 2010.
-Bygget er miljømerket i klasse C

Pilar skal være en god samarbeidspartner gjennom kompetente medarbeidere og rask og aktiv virksomhet. Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre samarbeidspartnere og utvikle samt forvalte eiendommene optimalt.