Kveldroveien 17 AS

Kombinasjonsbygg på Vinterbro utenfor Oslo. Stål og betong konstruksjon 
med betong skiller. Bygg  Ca 2 634 m2 Tomt 5 283 m2
3 leietagere: Lager og Industrisystemer AS. Follo Taxi. Ski bygg service AS

-Bygget er helt nytt og stod ferdig i 2010.
-Bygget er miljømerket i klasse C

Pilar skal være en god og aktiv samarbeidspartner gjennom dyktige medarbeidere og rask og effektiv service.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre leietakere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.