Bjørnerudveien 12A

Lyse og åpne lokaler med muligheter for god utnyttelse. Bygget ligger på en høyde med vinduer mot marka og Ljabruveien.

Store deler av lokalene er oppgradert i nyere tid.

Om Bjørnerudveien Invest AS

– Eiendommene er oppført og tatt i bruk som kombinasjonseiendom med lager og kontor.
– Byggene ligger i et næringsområde med andre kombinasjonsbygg.
– Eiendommene ligger i Bydel søndre Nordstrand i Oslo, kun 12 km fra sentrum
– Eiendommene ligger i et attraktivt område med nærhet til E6, E18 og Ljabrudiagonalen og er lokalisert noe i utkanten av de etablerte næringsområdene på Skullerud og Ryen.
Blant leietakerne finner du:
– Industrimøbler AS
– Østlandske varmesenter
– NCR Bane AS
– Seekit AS
– Protan AS

– Norse Water AS

Pilar skal være en god og aktiv samarbeidspartner gjennom dyktige medarbeidere og rask og effektiv service.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre leietakere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.