OM SELSKAPET

SKEDSMOKORSET EIENDOMSUTVIKLING AS

Skedsmokorset Eiendomsutvikling 

Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS er eid og utviklet av en sammensatt investorgruppe med bre kunnskap innen ulike bransjer. Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS er i dag moderselskapet med flere underliggende datterselskaper som utgjør de ulike eiendommene. Sammen danner selskapene en velfungerende og trygg eiendomsportefølje i stadig utvikling.

Ledelse:

Styreformann Tore Heldrup Rasmussen
Daglig leder Dag Bastiansen
Forvaltning Pilar Eiendomsutvikling AS

Eierstruktur i Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS:

Mito AS  47.8 %
Pilar Eiendomsutvikling AS 33,4 %
LTJ AS 10,5 %
Toma Eiendom  AS 8,3 %

Pilar skal være en god samarbeidspartner gjennom kompetente medarbeidere og rask og aktiv virksomhet. Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre samarbeidspartnere og utvikle samt forvalte eiendommene optimalt.