OM SELSKAPET

SKEDSMOKORSET EIENDOMSUTVIKLING AS

Skedsmokorset Eiendomsutvikling 

Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS er utviklet av en sammensatt investorgruppe med bred kunnskap innen ulike bransjer.

Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS er moderselskapet med en rekke innbefattende eiendommer.

De ulike eiendommene er organisert som selvstendige datterselskap.

Sammen danner selskapene en velfungerende og trygg eiendomsportefølje i stadig utvikling.

Ledelse:

Styreformann Tore Heldrup Rasmussen
Daglig leder Dag Bastiansen
Forvaltning Pilar Eiendomsutvikling AS

Eierstruktur i Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS:

Mito AS  47.8 %
Pilar Eiendomsutvikling AS 33,4 %
LTJ AS 10,5 %
Toma Eiendom  AS 8,3 %

Pilar skal være en god og aktiv samarbeidspartner gjennom dyktige medarbeidere og rask og effektiv service.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre leietakere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.