Pilar Eiendomsutvikling AS driver med forvaltning av næringseiendom, primært kombinasjonsbygg på Østlandet, på vegne av Skedsmokorset Eiendomsutvikling as. Pilar skal være en god samarbeidspartner gjennom kompetente medarbeidere og rask og aktiv virksomhet. Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre samarbeidspartnere og utvikle samt forvalte eiendommene optimalt.