Pilar Eiendomsutvikling AS driver med forvaltning av næringseiendom, primært kombinasjonsbygg, på vegne av Skedsmokorset Eiendomsutvikling AS.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre samarbeidspartnere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.