Bygningsmasse 2020 : ca. 48 000 m2 fordelt på 12 eiendommer.

Tomteareal : 110 000 m2

Bygningsmasse for utvikling : ca. 40.000 m2

Leietagere alle bygg :   54 

Omsetning konsern 2020 : ca. 53 000 000.-