Bygningsmasse 2019 : ca.40 000 m2 fordelt på 12 eiendommer.

Tomteareal : 90 000 m2

Bygningsmasse for utvikling : ca 22.000 m2

Leietagere alle bygg.    48 .

Omsetning konsern 2019.  ca 42 000 000.-