Historie

Pilar Eiendomsutvikling AS ble til etter ett profilskifte i 2011. Før den tid var selskapets navn Brødrene Bastiansen Invest AS.
Fra å ha drevet med næringseiendom ved siden av annen virksomhet, satses og fokuseres det nå primært på næringseiendom med videre utvikling og vekst. Dette med bakgrunn i god og jevn fremgang, og stadig økende interesse.

Selskapet ble opprinnelig startet i 1990 og har siden den gang blitt drevet av Dag W. Bastiansen. Bedriften har tilegnet seg gode erfaringer og fagkunnskap innen flere fagfelt.
Virksomheten var opprinnelig i Oslo og omegn og har til i dag vokst til å gjelde flere deler av Østlandet.

Pilar skal være en god og aktiv samarbeidspartner gjennom dyktige medarbeidere og rask og effektiv service.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre leietakere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.