Historie

Pilar Eiendomsutvikling AS ble til etter ett profilskifte i 2011. Før den tid var vi omtalt som Brødrene Bastiansen Invest AS. Fra å ha drevet med næringseiendom på siden av annen virsomhet, satses og fokuseres det nå primært på næringseiendom med videre utvikling og vekst. Dette med bakgrunn i god og gjevn fremgang, og stadig økende interesse.

Bedriften ble opprinnelig startet i 1990 og har siden den gang blitt drevet av Dag Bastiansen. Bedriften har tilegnet seg gode erfaringer og fagkunnskap innen flere fagfelt. Virksomheten var opprinnelig i Oslo omheng og har til idag spredd seg til å gjelde flere deler av østlandsområde.

Pilar skal være en god samarbeidspartner gjennom kompetente medarbeidere og rask og aktiv virksomhet. Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre samarbeidspartnere og utvikle samt forvalte eiendommene optimalt.