Forretningsområder

Utleie:
De fleste av våre lokaler er såkalte kombinasjonslokaler hvor vi kan tilby både kontorer og lager for våre leietagere. Vi ønsker å imøte komme hver enkelte av våre brukere og engasjerer oss derfor i hver enkelte brukers behov og ønsker. Vi har lang erfaring med tilrettelegging og ombygging for våre kunder for å optimalisere deres trivsel og bruk på best mulig måte. Vi er åpne og imøtekommende for ønsker og utvikling av lokalene. Under har vi listet opp flere typer lokaler vi opererer med:

-Kontorlokaler
-Kombinasjonslokaler
-Produksjonslokaler
-Handelslokaler
-Utstillingslokaler
-Logistikklokaler, lager og oppbevaringsområder

Se flere av våre ledige lokaler!

Utvikling:
Pilar Eiendomsutvikling AS har fra starten på 90-tallet og frem til i dag vært med på å utvikle næringsbygg i Oslo og i Viken fylke.
Med årene har vi opparbeidet en betydelig portefølje hvor nyere prosjekt fremdeles er under utvikling.

Salg og kjøp av eiendom:
Pilar Eiendomsutvikling er fremdeles i vekst, og vi er stadig interessert i nye prosjekter.
Vi jakter eiendommer og prosjekter i og utenfor Oslo, aller helst i kort avstand fra E6.
.

Forvaltning:
Vi forvalter eiendommene selv, noe som gir oss god kontroll.
Vi legger vekt på god service og oppfølging for våre samarbeidspartnere.

Pilar skal være en god og aktiv samarbeidspartner gjennom dyktige medarbeidere og rask og effektiv service.
Vi skal søke å optimalisere merverdien for våre leietakere, samt å utvikle og forvalte eiendommene på best mulig måte.